4. Απάντηση Βήμα-Βήμα & με Video

Ερώτηση: Τοποθετήστε θεμέλια στους τοίχους του χτίσματος Β, εφαρμόζοντας τη λειτουργία Select Multiple, της εντολής Wall Foundation. Τερματίστε την εντολή.

Απάντηση: Ενεργοποιήστε την εντολή Wall Foundation από την κορδέλα Structure. Κάντε κλικ στο εικονίδιο της λειτουργίας Select Multiple. Επιλέξτε όλους τους τοίχους του χτίσματος Β και πατήστε Finish. Πατήστε το πλήκτρο ESC για να τερματίσετε την εντολή.

Video Απάντηση: Δείτε την παρακάτω video απάντηση για την ερώτηση.

Επικοινωνήστε μαζί μας για εξατομικευμένη βοήθεια. Θα λάβετε απάντηση εντός 24 ωρών.

0 Ερωτήματα