3. ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Ερώτηση: Χρησιμοποιήστε την εντολή Component: Model In Place για να δημιουργήσετε επιτόπου ένα αυτοσχέδιο θεμέλιο, με συνολικό πάχος 800mm που θα στηρίξει τον τοίχο, όπως στο παράδειγμα. Βεβαιωθείτε πως έχετε ορίσει Work Plane το κέντρο του τοίχου και πως έχετε ορίσει κατηγορία Structural Foundations.

Επικοινωνήστε μαζί μας για εξατομικευμένη βοήθεια. Θα λάβετε απάντηση εντός 24 ωρών.

0 Ερωτήματα