3. Απάντηση Βήμα-Βήμα & με Video

Ερώτηση: Χρησιμοποιήστε την εντολή Component: Model In Place για να δημιουργήσετε επιτόπου ένα αυτοσχέδιο θεμέλιο, με συνολικό πάχος 800mm που θα στηρίξει τον τοίχο, όπως στο παράδειγμα. Βεβαιωθείτε πως έχετε ορίσει Work Plane το κέντρο του τοίχου και πως έχετε ορίσει κατηγορία Structural Foundations.

Απάντηση: Στην κορδέλα Structure, στην ομάδα Model, αναπτύξτε τις επιλογές της εντολής Component και ενεργοποιήστε το Model In Place. Στο παράθυρο διαλόγου Family Category, επιλέξτε Structural Foundations και πατήστε ΟΚ. Συμπληρώστε ένα όνομα της επιλογής σας και πατήστε ΟΚ στο επόμενο παράθυρο διαλόγου. Ενεργοποιήστε την εντολή Extrusion, στην ομάδα Forms. Στο παράθυρο διαλόγου Work Plane, επιλέξτε “Pick a Plane” και πατήστε ΟΚ. Μετακινήστε το δείκτη του mouse πάνω στο περιθώριο του τοίχου, πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να επισημανθεί όλο το περιθώριο σε διακεκομμένη μορφή και κάντε κλικ για να το επιλέξετε. Με το εργαλείο Line, σχεδιάστε ένα κλειστό περίγραμμα για το θεμέλιο. Ορίστε στην παλέτα Properties, Extrusion End: 400 και Extrusion Start: -400. Πατήστε Finish για να ολοκληρωθεί η εντολή.

Video Απάντηση: Δείτε την παρακάτω video απάντηση για την ερώτηση.

Επικοινωνήστε μαζί μας για εξατομικευμένη βοήθεια. Θα λάβετε απάντηση εντός 24 ωρών.

0 Ερωτήματα