3. ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Ερώτηση: Τοποθετήστε μια θεμελιακή πλάκα τύπου 200mm Foundation Slab στο Level 1, με Height Offset From Level: -1200mm, σχεδιάζοντας ένα παραλληλόγραμμο με Offset: 300mm γύρω από το άνοιγμα του φρεατίου.

Επικοινωνήστε μαζί μας για εξατομικευμένη βοήθεια. Θα λάβετε απάντηση εντός 24 ωρών.

0 Ερωτήματα