3. Απάντηση Βήμα-Βήμα & με Video

Ερώτηση: Τοποθετήστε μια θεμελιακή πλάκα τύπου 200mm Foundation Slab στο Level 1, με Height Offset From Level: -1200mm, σχεδιάζοντας ένα παραλληλόγραμμο με Offset: 300mm γύρω από το άνοιγμα του φρεατίου.

Απάντηση: Μεταβείτε στην κορδέλα Structure, στην ομάδα Foundation και ενεργοποιήστε την εντολή Slab. Στο Type Selector επιλέξτε τον τύπο 200mm Foundation Slab. Καθορίστε στην παράμετρο Height Offset From Level: -1200mm. Ενεργοποιήστε το εργαλείο Rectangle και ορίστε Offset: 300mm στη γραμμή επιλογών. Σχεδιάστε ένα παραλληλόγραμμο στα εξωτερικά περιθώρια του Shaft Opening.

Video Απάντηση: Δείτε την παρακάτω video απάντηση για την ερώτηση.

Επικοινωνήστε μαζί μας για εξατομικευμένη βοήθεια. Θα λάβετε απάντηση εντός 24 ωρών.

0 Ερωτήματα