2. Απάντηση Βήμα-Βήμα & με Video

Ερώτηση: Αλλάξτε την έκθεση της εικόνας που προέκυψε από την προηγούμενη άσκηση κατά το δοκούν. Mην κλείσετε το παράθυρο του V-Ray Frame Buffer.

Απάντηση: Από το παράθυρο του V-Ray Frame Buffer που έχετε ανοιχτό, ενεργοποιήστε την επιλογή Use exposure correction πατώντας στο αντίστοιχο εικονίδιο. Έπειτα ανοίξτε το παράθυρο του Color corrections πατώντας στο εικονίδιο Show corrections control του V-Ray Frame Buffer και από τις επιλογές που θα εμφανιστούν αναπτύξτε την ομάδα Exposure, όπου μετακινώντας το τρίγωνο θα αλλάξετε την τιμή κατά το δοκούν. Μην κλείσετε το παράθυρο του V-Ray Frame Buffer.

Video Απάντηση: Δείτε την παρακάτω video απάντηση για την ερώτηση.

Επικοινωνήστε μαζί μας για εξατομικευμένη βοήθεια. Θα λάβετε απάντηση εντός 24 ωρών.

0 Ερωτήματα