4. Απάντηση Βήμα-Βήμα & με Video

Ερώτηση: Ξεκινήστε την πραγματοποίηση του Render σε πραγματικό χρόνο ενεργοποιώντας το εικονίδιο της εντολής Interactive Render. Στη συνέχεια κλείστε το παράθυρο του V-Ray Frame Buffer.

Απάντηση: Μεταφερθείτε στην εργαλειοθήκη του V-Ray και με αριστερό πάτημα του ποντικιού ενεργοποιήστε το εικονίδιο της εντολής Interactive Render, ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία παραγωγής του Render σε πραγματικό χρόνο. Στη συνέχεια κλείστε το παράθυρο του V-Ray frame Buffer πατώντας στο εικονίδιο του κλεισίματος.

Video Απάντηση: Δείτε την παρακάτω video απάντηση για την ερώτηση.

Επικοινωνήστε μαζί μας για εξατομικευμένη βοήθεια. Θα λάβετε απάντηση εντός 24 ωρών.

0 Ερωτήματα