3. ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Ερώτηση: Ενεργοποιήστε το εικονίδιο της εντολής Enable και στη συνέχεια στο παράθυρο Render history settings ορίστε σαν φάκελο για την προσωρινή ανακατανομή αρχείων, την Επιφάνεια Εργασίας.


Επικοινωνήστε μαζί μας για εξατομικευμένη βοήθεια. Θα λάβετε απάντηση εντός 24 ωρών.

0 Ερωτήματα