3. ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Ερώτηση: Αλλάξτε την έκθεση της εικόνας σε 0 και αποθηκεύστε την σε μορφή .jpg. Ανοίξτε με την εφαρμογή του Photoshop, την εικόνα που αποθηκεύσατε προηγουμένως και μετά αλλάξτε την έκθεσή της σε -1. Το ίδιο κάντε και για την εικόνα που έχετε ανοιχτή στο V-Ray Frame Buffer και παρατηρήστε τη διαφορά έκθεσης μεταξύ των δύο εικόνων που έγκειται στη διαφορά μεταξύ μιας 8bit και μίας 32bit εικόνας.

Επικοινωνήστε μαζί μας για εξατομικευμένη βοήθεια. Θα λάβετε απάντηση εντός 24 ωρών.

0 Ερωτήματα