3. Απάντηση Βήμα-Βήμα

Ερώτηση: Αλλάξτε την έκθεση της εικόνας σε 0 και αποθηκεύστε την σε μορφή .jpg. Ανοίξτε με την εφαρμογή του Photoshop, την εικόνα που αποθηκεύσατε προηγουμένως και μετά αλλάξτε την έκθεσή της σε -1. Το ίδιο κάντε και για την εικόνα που έχετε ανοιχτή στο V-Ray Frame Buffer και παρατηρήστε τη διαφορά έκθεσης μεταξύ των δύο εικόνων που έγκειται στη διαφορά μεταξύ μιας 8bit και μίας 32bit εικόνας.

Απάντηση: Από το παράθυρο του V-Ray Frame Buffer ανοίξτε το παράθυρο του Color corrections πατώντας στο εικονίδιο Show corrections control του V-Ray Frame Buffer και από τις επιλογές που θα εμφανιστούν αναπτύξτε την ομάδα Exposure όπου μετακινώντας το τρίγωνο θα αλλάξετε την τιμή σε 0. Κλείστε το παράθυρο του Color corrections και από το εικονίδιο της δισκέτας κάντε αποθήκευση της εικόνας σε μορφή .jpg. Ανοίξτε το Photoshop και από την γραμμή μενού επιλέξτε File και Open για να ανοίξετε την εικόνα που αποθηκεύσατε προηγουμένως. Στο δεξί τμήμα του Photoshop στην περιοχή με τις παλέτες επιλέξτε την παλέτα Adjustments και έπειτα την εντολή exposure (με το εικονίδιο με το +/-). Στην παλέτα Properties και στο πεδίο Exposure δώστε την τιμή -1. Την ίδια τιμή δώστε και στο πεδίο του exposure color correction του παραθύρου color corrections στο V-Ray Frame Buffer. Τέλος παρατηρήστε τη διαφορά έκθεσης μεταξύ των δύο εικόνων.


Επικοινωνήστε μαζί μας για εξατομικευμένη βοήθεια. Θα λάβετε απάντηση εντός 24 ωρών.

0 Ερωτήματα