6. ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Ερώτηση: Εισάγετε την εικόνα Εικόνα1 που θα βρείτε στο φάκελο ασκήσεων του προγράμματος, ως φόντο για το Background.

Εικόνα1.jpg
Επικοινωνήστε μαζί μας για εξατομικευμένη βοήθεια. Θα λάβετε απάντηση εντός 24 ωρών.

0 Ερωτήματα