10. ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Ερώτηση: Εισάγετε την Εικόνα2 που θα βρείτε στο φάκελο ασκήσεων του προγράμματος ως φόντο για το GI (Skylight).

Εικόνα2.JPG
Επικοινωνήστε μαζί μας για εξατομικευμένη βοήθεια. Θα λάβετε απάντηση εντός 24 ωρών.

0 Ερωτήματα