Πιστοποιημένα Εκπαιδευτικά & Εξεταστικά Κέντρα Rhino® & Rhino® Fab Studio

Πιστοποιημένα Εκπαιδευτικά & Εξεταστικά Κέντρα Rhino® & Rhino® Fab StudioO εκπαιδευτικός όμιλος FACEtoFACE είναι ο μοναδικός στην Ελλάδα που διαθέτει πολυάριθμα επίσημα εκπαιδευτικά και εξεταστικά κέντρα Rhino® & Rhino® Fab Studio, από το 2013. #1 Εγγύηση Επιλογής

Online μαθήματα για το GRASSHOPPER ΓΙΑ RHINO 6.0


Εκπαιδευτική Ύλη


  ΟΔΗΓΙΕΣ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Εισαγωγή
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Περιβάλλον εργασίας του Grasshopper (Μέρος 1ο)
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Περιβάλλον εργασίας του Grasshopper (Μέρος 2ο)
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Σύνδεση Grasshopper με Rhino
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Αντικείμενα στο Grasshopper
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: Χρωματισμοί Στοιχείων
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: Grasshopper Settings
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: Δημιουργία Λίστας
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9: Αντιστοίχιση Δεδομένων (Μέρος 1ο)
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10: Αντιστοίχιση Δεδομένων (Μέρος 2ο)
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11: Δημιουργία Πλέγματος
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12: Components List Item και Split List
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13: Component Sub List
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14: Component Weave
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15: Components Cull
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16: Στοίχιση και ομαδοποίηση των Modules
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17: Data Tree Paths (Μέρος 1ο)
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18: Data Tree Paths (Μέρος 2ο)
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19: Component Loft
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20: Component Flatten
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21: Tree Components
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 22: Component Text Tag 3D
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23: Χειραγώγηση Δομών των Tree Components
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 24: Δημιουργία Μοτίβου (Μέρος 1ο)
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 25: Δημιουργία Μοτίβου (Μέρος 2ο)
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 26: Βελτίωση Ορίσματος
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 27: Εντολή Bake
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 28: Αναζήτηση Modules
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 29: Component Biarc
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 30: Χρωματισμός Ορισμάτων
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 31: Εφαρμογή σε Πολλαπλά Στοιχεία
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 32: Component Random
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 33: Project Παραμετρικός Ουρανοξύστης - Component Evaluate
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 34: Expressions
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 35: Component Circle CNR και Μαθηματικές Πράξεις
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 36: Trim με Χρήση των Components Curve|Curve και Shatter
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 37: Components Remap Numbers και Bounds
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 38: Component Graph Mapper
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 39: Component Extrude
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 40: Component Scale NU
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 41: Canvas Widget Profiler
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 42: Ολοκλήρωση project Ουρανοξύστη
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 43: Voronoi Pattern
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 44: Voronoi σε Επιφάνεια
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 45: Components MD Slider & Evaluate Surface
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 46: Επεξεργασία Voronoi – Component Clean Tree
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 47: 3D Voronoi
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 48: Δημιουργία Παραμετρικής Πρόσοψης Κτιρίου – Component Evaluate Curve
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 49: Δημιουργία Παραμετρικής Πρόσοψης Κτιρίου – Component Relative Item
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 50: Project Earring – Component Surface Split
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 51: Project Earring – Component Project
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 52: Project Earring – Component Flow
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 53: Project Παραμετρικό Κτίριο – Components Divide Domain2 & Isotrim
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 54: Project Παραμετρικό Κτίριο – Components Simple Mesh & Closest Point
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 55: Project Παραμετρικό Κτίριο – Component Weaverbird’s Mesh Thicken
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 56: Project Cube - Domain Box
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 57: Project Cube – Solid Difference
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 58: Δημιουργία Εργαλείων - Cluster Input & Cluster Output
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 59: Project Cube – Component Voronoi 3D
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 60: Project Cube – Components Dispatch & Weaverbird’s Picture Frame
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 61: Project Cube – Weaverbird’s Join Meshes and Weld
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 62: Project Τοίχος από Τούβλα – Component Contour
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 63: Project Τοίχος από Τούβλα – Component Horizontal Frames
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 64: Project Τοίχος από Τούβλα – Component Orient
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή

Κόστος Συμμετοχής

GRASSHOPPER ΓΙΑ RHINO 6.0ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ


Ο όμιλος FACEtoFACE είναι αδειοδοτημένος από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) ως Κέντρο Δια Βίου Μάθησης.

  • Για το λόγο αυτό, μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσής σας και μετά από επιτυχημένη εξέταση, θα αποκτήσετε Βεβαίωση Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης, πιστοποιημένη από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ