Παρουσίαση για το σεμινάριο του REVIT 2022 - ARCHITECTURE


Πιστοποιημένα Εκπαιδευτικά & Εξεταστικά Κέντρα AUTODESK®

Πιστοποιημένα Εκπαιδευτικά & Εξεταστικά Κέντρα AUTODESK®


O εκπαιδευτικός όμιλος FACEtoFACE είναι ο μοναδικός στην Ελλάδα που διαθέτει πολυάριθμα επίσημα εκπαιδευτικά και εξεταστικά κέντρα Autodesk®. #1 Εγγύηση Επιλογής

Εκπαιδευτική Ύλη


  ΟΔΗΓΙΕΣ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  Ψηφιακό Εγχειρίδιο || 2022 - REVIT | ARCHITECTURE (ID: 023 - 220.0) ( 1528825 - 1415534 )
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΟΥ REVIT "ARCHITECTURE, STRUCTURE, MEP"
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟ REVIT ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ REVIT
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΑΝΟΙΓΜΑ ΕΝΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ & ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΦΑΚΕΛΩΝ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: OPTIONS – ΕΡΓΑΛΕΙΑ VIEWCUBE & NAVIGATION WHEELS
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ (ΜΕΡΟΣ 1ο)
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ (ΜΕΡΟΣ 2ο)
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9: ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ ΕΝΑ ΝΕΟ PROJECT ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΧΕΙΑ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10: ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΑΡΧΕΙΩΝ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1-10
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11: ΑΠΟΚΡΥΨΗ – ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12: ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ - FAMILIES
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ AUTOCAD (IMPORT CAD)
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ AUTOCAD (ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ)
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΤΟΨΗΣ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΙΧΩΝ ΜΕ ΑΚΡΙΒΕΙΑ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19: ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ 3D ΜΟΝΤΕΛΟ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 11-20
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21: ΧΡΗΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΚΑΙ TYPE CATALOGS
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 22: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΜΕΣΑ ΣΕ ΕΝΑ PROJECT
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23: ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 24: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 25: ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΙΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 26: ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 27: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 28: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΑΒΩΝ - GRIDS
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 29: ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΙΧΟΥ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 30: ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ WALL SYSTEM FAMILIES ΚΑΙ TYPES
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 21-30
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 31: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ EXTERIOR BUILDING WALLS
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 32: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ BUILDING CORE WALLS
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 33: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ -TRIM-EXTEND
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 34: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ - ROTATE
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 35: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ - MOVE
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 36: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ - COPY
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 37: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ - OFFSET
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 38: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ - MIRROR
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 39: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ - SPLIT
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 40: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ – ARRAY
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 31-40
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 41: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ – SCALE
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 42: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΡΤΩΝ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 43: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 44: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΙΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΩΝ-CURTAIN WALLS
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 45: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΑΠΕΔΩΝ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 46: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΤΕΓΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 47: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΚΑΛΑΣ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 48: ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΣΚΑΛΑΣ (ΕΝΤΟΛΗ CREATE SKETCH)
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 49: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΙΣΜΑΤΩΝ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 50: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΩΜΑΤΙΩΝ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 41-50
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 51: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 52: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΤΙΚΕΤΩΝ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 53: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 54: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 55: ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΥΛ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 56: ΚΑΓΚΕΛΑ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 57: ΡΑΜΠΕΣ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 58: 3D ΚΕΙΜΕΝΟ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 59: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΨΕΩΝ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 60: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΜΩΝ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 51-60
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 61: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ (ΕΝΤΟΛΗ EXTRUSION)
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 62: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ (ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΦΥΤΩΝ)
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 63: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 64: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 65: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΥΛΙΚΩΝ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 66: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 67: CAMERA & RENDER
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 68: ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΜΕΡΩΝ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 69: ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 70: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΧΑΡΤΙΩΝ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 71: ΣΕΛΙΔΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 72: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 73: ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 74: 3D ANNOTATION
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 75: MASKING REGION
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 76: ΕΝΤΟΛΗ FLOOR: SLAB EDGE
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 77: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΚΛΙΜΕΝΟΥ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 78: 3D ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΚΑΜΕΡΑΣ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 79: MASS MODELING
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 80: VOID FORM
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 80: VOID FORM
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 81: FORM ELEMENT
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 81: FORM ELEMENT
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 82: FLOOR BY FACE
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 82: FLOOR BY FACE
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 83: ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ FAMILY
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 83: ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ FAMILY
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 84: SECTION BOX
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 84: SECTION BOX
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 71-84
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 85: ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ SCHEDULES
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  Οδηγίες πριν τη σχεδίαση των επαναληπτικών σχεδίων
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  Εκμάθηση Σχεδιασμού Βήμα - Βήμα σε Σχέδια
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή

Autodesk® Certified Instructors - Silver


- Τα διαπιστευτήρια Silver του κου Εξαρχόπουλου και της ομάδας του, αποδεικνύουν εκπαιδευτικές δεξιότητες σχεδιασμού και παράδοσης μαθημάτων, καθώς και τις απαιτούμενες επαγγελματικές γνώσεις για τις εφαρμογές της Autodesk®. #2 Εγγύηση Επιλογής

Κόστος Συμμετοχής

REVIT 2022 - ARCHITECTUREΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ


Ο όμιλος FACEtoFACE είναι αδειοδοτημένος από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) ως Κέντρο Δια Βίου Μάθησης.

  • Για το λόγο αυτό, μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσής σας και μετά από επιτυχημένη εξέταση, θα αποκτήσετε Βεβαίωση Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης, πιστοποιημένη από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ