1. Απάντηση Βήμα-Βήμα

Ερώτηση: Ανοίξτε το αρχείο εξάσκησης του κεφαλαίου και μεταβείτε στην καρτέλα Analyze, ώστε να ενεργοποιήσετε την εντολή Location. 

Απάντηση: Ενεργοποιούμε την εντολή Open και μεταφερόμαστε στο φάκελο ασκήσεων του κεφαλαίου. Εντοπίζουμε το επιθυμητό αρχείο και το ανοίγουμε. Στη συνέχεια μεταβαίνουμε στην καρτέλα Analyze και από την ομάδα εντολών Energy Optimization, πατάμε στο εικονίδιο της εντολής Location.


Επικοινωνήστε μαζί μας για εξατομικευμένη βοήθεια. Θα λάβετε απάντηση εντός 24 ωρών.

0 Ερωτήματα