Πιστοποιημένα Εκπαιδευτικά & Εξεταστικά Κέντρα AUTODESK®

Πιστοποιημένα Εκπαιδευτικά & Εξεταστικά Κέντρα AUTODESK®


O εκπαιδευτικός όμιλος FACEtoFACE είναι ο μοναδικός στην Ελλάδα που διαθέτει πολυάριθμα επίσημα εκπαιδευτικά και εξεταστικά κέντρα Autodesk®. #1 Εγγύηση Επιλογής

Online μαθήματα για το REVIT 2019 - ENERGY OPTIMIZATION


Εκπαιδευτική Ύλη


  ΟΔΗΓΙΕΣ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  Ψηφιακό Εγχειρίδιο || REVIT | ENERGY OPTIMIZATION
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΟΡΙΣΜΟΣ LOCATION
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: MASSING
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: DETAILED ARCHITECTURAL MODEL
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ENERGY SETTINGS
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ADVANCED ENERGY SETTINGS
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: MASS ENERGY MODEL
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή

Κόστος Συμμετοχής

REVIT 2019 - ENERGY OPTIMIZATIONΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ


Ο όμιλος FACEtoFACE είναι αδειοδοτημένος από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) ως Κέντρο Δια Βίου Μάθησης.

  • Για το λόγο αυτό, μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσής σας και μετά από επιτυχημένη εξέταση, θα αποκτήσετε Βεβαίωση Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης, πιστοποιημένη από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ