2. Απάντηση Βήμα-Βήμα

Ερώτηση: Πληκτρολογήστε στο πεδίο Project Address τη διεύθυνσή σας και πατήστε στο Search ώστε να εμφανιστεί στο χάρτη. Έπειτα επιλέξτε έναν κοντινό μετεωρολογικό σταθμό και ολοκληρώστε την εντολή. 

Απάντηση: Στο πεδίο Project Address πληκτρολογούμε τη διεύθυνσή μας και πατάμε στο Search ώστε να εμφανιστεί στο χάρτη. Στη συνέχεια επιλέγουμε έναν κοντινό μετεωρολογικό σταθμό και πατάμε ΟΚ για να ολοκληρώσουμε την εντολή.


Επικοινωνήστε μαζί μας για εξατομικευμένη βοήθεια. Θα λάβετε απάντηση εντός 24 ωρών.

0 Ερωτήματα