3. Απάντηση Βήμα-Βήμα

Ερώτηση: Μεταβείτε στο παράθυρο Location Weather and Site και αλλάξτε το Define Location by σε Default City List. Στο πεδίο City επιλέξτε Athens, Greece και ολοκληρώστε την εντολή. 

Απάντηση: Στην ομάδα εντολών Energy Optimization, πατάμε στο εικονίδιο της εντολής Location. Αναπτύσσουμε το Define Location by και επιλέγουμε Default City List. Στη συνέχεια αναπτύσσουμε τη λίστα City και επιλέγουμε Athens, Greece. Τέλος πατάμε στο κουμπί ΟΚ και ολοκληρώνουμε τη διαδικασία.


Επικοινωνήστε μαζί μας για εξατομικευμένη βοήθεια. Θα λάβετε απάντηση εντός 24 ωρών.

0 Ερωτήματα