8. Απάντηση Βήμα-Βήμα και με Video

Ερώτηση: Κάντε Αλλαγή της Γραμματοσειράς της περιοχής εντολών σε μία της δικής σας επιλογής.

Απάντηση: Δείχνουμε στο μενού Tools, επιλέγουμε Options / Display / Fonts, επιλέγουμε μία άλλη γραμματοσειρά, Apply & Close, OK.

.

Video Απάντηση: Δείτε την παρακάτω video απάντηση για την ερώτηση

Επόμενο μάθημα / άσκηση  
Επικοινωνήστε μαζί μας για εξατομικευμένη βοήθεια. Θα λάβετε απάντηση εντός 24 ωρών.

0 Ερωτήματα