2. Απάντηση Βήμα-Βήμα και με Video

Ερώτηση: Κάντε αλλαγή στο περιβάλλον του AutoCAD σε 3D Modeling χρησιμοποιώντας το μενού.

Απάντηση: Tools, Workspaces.

Video Απάντηση: Δείτε την παρακάτω video απάντηση για την ερώτηση

Επόμενο μάθημα / άσκηση  
Επικοινωνήστε μαζί μας για εξατομικευμένη βοήθεια. Θα λάβετε απάντηση εντός 24 ωρών.

0 Ερωτήματα