Πιστοποιημένα Εκπαιδευτικά & Εξεταστικά Κέντρα AUTODESK®

Πιστοποιημένα Εκπαιδευτικά & Εξεταστικά Κέντρα AUTODESK®


O εκπαιδευτικός όμιλος FACEtoFACE είναι ο μοναδικός στην Ελλάδα που διαθέτει πολυάριθμα επίσημα εκπαιδευτικά και εξεταστικά κέντρα Autodesk®. #1 Εγγύηση Επιλογής

Online μαθήματα για το INVENTOR 2022 - CAD


Εκπαιδευτική Ύλη


  ΟΔΗΓΙΕΣ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  Επίπεδο Σχεδίασης κατά την Ολοκλήρωση του Σεμιναρίου
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ASSEMBLY
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ DRAWING
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ PRESENTATION
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ PROJECT
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ PROJECT
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ SKETCH
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9: ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΓΡΑΜΜΩΝ (LINE)
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10: ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΤΟΛΩΝ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11: ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΥΚΛΩΝ (CIRCLE, TANGENT CIRCLE)
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12: ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΛΛΕΙΨΗΣ (ELLIPSE)
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13: ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ CIRCLE, ELLIPSE, LINE
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14: ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΤΟΞΩΝ ΜΕ ΜΕΘΟΔΟ CENTER POINT
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15: ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΤΟΞΩΝ ΜΕ ΜΕΘΟΔΟ ΕΦΑΠΤΟΜΕΝΗΣ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16: ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΤΟΞΩΝ ΜΕ ΜΕΘΟΔΟ ΤΡΙΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17: ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΥ ΜΕ ΔΙΑΓΩΝΙΟΥΣ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18: ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΥ ΜΕ CENTER POINT
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19: ΣΧΕΔΙΑΣΗ SLOT ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20: ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΠΟΛΥΓΩΝΩΝ (POLYGON)
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21: ΣΧΕΔΙΑΣΗ SPLINE (CONTROL VERTEX, INTERPOLATION)
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 22: ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ (COLLINEAR, COINCIDENT)
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23: ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ (CONCENTRIC)
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 24: ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ (EQUAL)
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 25: ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ (FIX, SMOOTH)
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 26: ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ (HORIZONTAL, VERTICAL)
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 27: ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ (PERPENDICULAR, PARALLEL)
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 28: ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ (SYMMETRIC)
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 29: ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ (TANGENT)
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 30: ΠΛΑΓΙΟΤΜΗΣΗ ΔΥΟ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (CHAMFER)
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 31: ΕΝΤΟΛΗ FILLET
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 32: ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ (MOVE)
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 33: ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ (COPY)
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 34: ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ (ROTATE)
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 35: ΕΝΤΟΛΗ ΑΠΟΚΟΠΗΣ (TRIM)
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 36: ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ (EXTEND)
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 37: ΕΝΤΟΛΗ SCALE
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 38: ΕΝΤΟΛΗ STRETCH
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 39: ΕΝΤΟΛΗ OFFSET
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 40: ΕΝΤΟΛΗ MIRROR
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 41: ΕΝΤΟΛΗ CIRCULAR PATTERN
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 42: ΕΝΤΟΛΗ RECTANGULAR PATTERN
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 43: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΤΕΡΕΩΝ (EXTRUDE)
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 44: ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ (REVOLVE)
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 45: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ (REVOLVE)
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 46: ΕΝΤΟΛΗ SWEEP
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 47: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΝΤΟΛΗΣ SWEEP
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 48: ΕΝΤΟΛΗ LOFT
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 49: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΝΤΟΛΗΣ LOFT
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 50: ΕΝΤΟΛΗ COIL
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 51: ΕΝΤΟΛΗ TEXT
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 52: ΕΝΤΟΛΗ EMBOSS
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 53: ΕΝΤΟΛΗ ΗOLE CONCENTRIC
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 54: ΕΝΤΟΛΗ ΗOLE SKETCH
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 55: ΕΝΤΟΛΗ THREAD
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 56: ΕΝΤΟΛΗ FILLET 3D
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 57: ΕΝΤΟΛΗ CHAMFER 3D
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 58: ΕΝΤΟΛΗ SHELL
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 59: ΕΝΤΟΛΗ DRAFT
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 60: ΕΝΤΟΛΗ SPLIT
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 61: ΕΝΤΟΛΗ WORK PLANE-ANGLE TO PLANE AROUND EDGE
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 62: ΕΝΤΟΛΗ WORK PLANE- MIDPLANE BETWEEN TWO PLANES
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 63: ΕΝΤΟΛΗ WORK PLANE- NORMAL TO AXIS THROUGH POINT
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 64: ΕΝΤΟΛΗ WORK PLANE- OFFSET FROM PLANE
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 65: ΕΝΤΟΛΗ WORK PLANE- PARALLEL TO PLANE THROUGH POINT
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 66: ΕΝΤΟΛΗ WORK PLANE- TANGENT TO SURFACE AND PARALLEL TO PLANE
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 67: ΕΝΤΟΛΗ WORK PLANE- TANGENT TO SURFACE THROUGH POINT AND COPLANAR EDGES
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 68: ΕΝΤΟΛΗ WORK PLANE- THREE POINTS
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 69: WORK PLANES WITH VISIBILITY
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 70: ΕΝΤΟΛΗ 3D CIRCULAR PATTERN
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 71: ΕΝΤΟΛΗ 3D RECTANGULAR PATTERN
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 72: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ASSEMBLY - INSERT PART
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 73: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ASSEMBLY – CONSTRAINTS
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 74: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ DRAWING – BASE VIEW
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 75: PROJECTED VIEW – DIMENSIONS
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 76: AUXILIARY VIEW
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 77: SECTION VIEW
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 78: DETAIL VIEW
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 79: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΨΕΩΝ ΣΤΟ ΦΥΛΛΟ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 80: ΕΝΤΟΛΗ BREAK
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 81: PRESENTATION – AUTO ANIMATION
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή

Κόστος Συμμετοχής

INVENTOR 2022 - CADΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ


Ο όμιλος FACEtoFACE είναι αδειοδοτημένος από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) ως Κέντρο Δια Βίου Μάθησης.

  • Για το λόγο αυτό, μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσής σας και μετά από επιτυχημένη εξέταση, θα αποκτήσετε Βεβαίωση Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης, πιστοποιημένη από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ