Όροι Χρήσης & Προϋποθέσεις


Α. E LEARNING COURSES

 1. Διοργανωτής

1.1 Διοργανωτής

Η Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΞΑΡΧΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε», και τον διακριτικό τίτλο «FACEtoFACE / FACE2FACE» (στο εξής «www.face2face.gr»), διοργανώνει εκπαιδευτικά προγράμματα elearning (στο εξής: «courses» παρέχοντας ταχύρρυθμη εκπαίδευση από απόσταση και πιστοποίηση μετά από εξετάσεις σε διαφορετικούς τομείς.

 1. Αντικείμενο και Στόχος

2.1 Με την ολοκλήρωση του κάθε σεμιναρίου elearning, οι υποψήφιοι αναπτύσσουν τις απαραίτητες δεξιότητες με στόχο να μπορούν να ενταχθούν στην αγορά εργασίας ή να αναπτύξουν τις γνώσεις τους για οποιοδήποτε δικός τους στόχο.

2.2 Η συμμετοχή στα e-learning εξασφαλίζει και καλύπτει:

 • Παρακολούθηση των μαθημάτων με Uptime 99,9%
 • Τη δυνατότητα συμμετοχής σε 1 εξέταση για την απόκτηση των πιστοποιητικών ανάλογα το e-learning μάθημα της επιλογής τους.
 • Τη δυνατότητα συμμετοχής σε 1 επανεξέταση σε περίπτωση αποτυχίας στην πρώτη εξετάση
 • Την παροχή των Πιστοποιητικών ή Statement of Results, των παραπάνω εξετάσεων, σε ηλεκτρονική μορφή
 • Την παροχή εκπαιδευτικού υλικού μόνο μέσα από την πλατφόρμα www.face2face.gr.


 1. Όροι Χρήσης

3.1 Η χρήση του δικτυακού τόπου www.face2face.gr και η συμμετοχή στα elearning Courses συνιστά αποδοχή των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων. Η αθέτηση οποιουδήποτε από τους παρόντες Όρους από οποιονδήποτε συμμετέχοντα, αποτελεί λόγο οριστικής διακοπής της συμμετοχής του στο www.face2face.gr

3.2 Επιπλέον, η συμπλήρωση των στοιχείων συμμετοχής σας, όπως προκύπτει και από την ίδια την ηλεκτρονική φόρμα αίτησης συμμετοχής, προϋποθέτει την ενημέρωσή σας για την Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων των Διοργανωτών, όπως αυτή είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της FACEtoFACE.

3.3 Με τη μερική (save) ή όλική (submit) υποβολή της αίτησής σας, συμφωνείτε να λαμβάνετε επικοινωνία και ενημερώσεις για τις δράσεις μας και τα προγράμματά μας. Ανά πάσα στιγμή μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο [email protected] για να σταματήσουμε να σας στέλνουμε ενημερώσεις ή να διαγραφείτε χρησιμοποιώντας την επιλογή unsubscribe που συνοδεύει όλα τα email μας.

 1. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας- Απαγορεύσεις

4.1 Όλες οι πληροφορίες που παρέχονται ή των οποίων μπορεί να γίνετε κοινωνοί στο πλαίσιο της εκπαίδευσης, καθώς και όσες περιέχονται στο εκπαιδευτικό υλικό (ενδεικτικά: έγγραφα, εικόνες, βίντεο, φωτογραφίες, logos, σήματα) που σας παραχωρούνται και διανέμονται στο πλαίσιο της εκπαίδευσή σας και της πιστοποίησής σας (οι «Πληροφορίες») αποτελούν ιδιοκτησία του Διοργανωτή, των επιχειρηματικών του εταίρων και συνεργατών, οι οποίοι και διατηρούν όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε σχέση με αυτά (το «Υλικό»).

4.2 Απαγορεύεται απόλυτα να πουλήσετε, αναπαράγετε, διανείμετε, τροποποιήσετε, εμφανίσετε, αναδιανείμετε ή άλλως χρησιμοποιήσετε και αποθηκεύσετε με οιονδήποτε τρόπο οτιδήποτε ανήκει στην Πνευματική Ιδιοκτησία του Διοργανωτή, των επιχειρηματικών του εταίρων και συνεργατών, ή ακόμα και να δημιουργήσετε παράγωγα έργα που βασίζονται στα ανωτέρω αναφερόμενα με οιονδήποτε τρόπο. Οποιαδήποτε παραβίαση των δικαιωμάτων αυτών τιμωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας σχετικά με την προστασία της πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας και του δίκαιου του ανταγωνισμού.

4.3 Ειδικότερα όσον αφορά στα λογότυπα και σήματα που χρησιμοποιεί ο Διοργανωτής για το συγκεκριμένο «Πρόγραμμα» είναι νόμιμα καταχωρημένα σήματα στο Κοινοτικό Γραφείο Σημάτων, και το λογότυπο είναι νόμιμα καταχωρημένο εμπορικό σήμα στο Ελληνικό Γραφείο Σημάτων.

 1. Οικονομικές Υποχρεώσεις, Πληρωμές και Πολιτική Ακυρώσεων

Η δαπάνη συμμετοχής στο e-learning course (στο εξής: «Δαπάνη Συμμετοχής») ανά συμμετέχοντα, που παρακολουθει το Πρόγραμμα διαδικτυακά, εντος της συνδρομής σας ( σε εβδομάδες ).

Η αποπληρωμή της δαπάνης συμμετοχής γίνεται ως εξής:

5.1 Εξόφληση: Ο Υποψήφιος οφείλει να καταβάλει ολόκληρο το ποσό συμμετοχής του ώστε να μπορεί να ξεκινήσει την εκπαίδευσή του.

 1. Δικαίωμα Έκπτωσης

6.1 Η Δαπάνη Συμμετοχής μειώνεται κατά 20% στην επιλογή εκπαιδευτικών πακέτων 1+1 σεμιναρίων ή περισσότερων, στην περίπτωση που αποπληρωθεί στο σύνολό της πριν την έναρξη συμμετοχής. Αφορά μόνο το Full Σεμινάρια.

Οι εκπτώσεις δεν λειτουργούν συνδυαστικά.

 Υπαναχώρηση

7.1 Πριν την έναρξη των μαθημάτων από το www.face2face.gr , και εάν δεν έχετε πραγματοποιήσεις εγγραφή στο www.face2face.gr δικαιούστε την Υπαναχώρηση 80% από το σύνολο συμμετοχής σας.

7.2 Μετά την έναρξη των μαθημάτω στην ψηφιακή πλατφόρμα ΔΕΝ δικαιούστε το δικαίωμα της Υπαναχώρησης. (Σύμφωνα με το άρθρο 3ιβ του νόμου 2251/1994, το δικαίωμα υπαναχώρησης του άρθρου 3ε του ν. 2251/199)

7.3 Διαδικασία υπαναχώρησης

Για να πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε επιστροφή χρημάτων, πρέπει να συμπληρωθεί έντυπο υπαναχώρησης και να σταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e–mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] Το καταβληθέν από εσάς ποσό σας επιστρέφεται (υπό τους ανωτέρω υπό 7.1 όρους και προϋποθέσεις) σε οποιονδήποτε τραπεζικό λογαριασμό σας, μας υποδείξετε, εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήψη του αιτήματος.

Τροποποίηση Προγράμματος και Όρων και Προϋποθέσεων Συμμετοχής

Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα, ανά πάσα στιγμή να αναδιαμορφώνει τη δομή, το περιεχόμενο και τη μορφή του κάθε course, το χρόνο έναρξης των παραδόσεων των μαθημάτων του ή και τους Όρους Συμμετοχής σε αυτό. Σε τέτοια περίπτωση, ο Διοργανωτής θα προβεί σε ενημέρωση των εκπαιδευομένων, μέσω της ιστοσελίδας του www.face2face.gr. Οι αλλαγές αυτές μπορεί να αναφέρονται ενδεικτικά (και όχι περιοριστικά) στο περιεχόμενο και τις απαιτήσεις της διδακτέας ύλης και το περιεχόμενο των μαθημάτων, στο χρόνο έναρξης των παραδόσεων των μαθημάτων, στις μορφές και τη διάρκεια εξέτασης, στους κανόνες και μεθόδους εξέτασης. Κάθε τροποποίηση αναρτάται στην ιστοσελίδα του www.face2face.gr, και ισχύει από την ημερομηνία ανάρτησής της.

 1. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δικαίωμα αποζημίωσης

9.1 Για κάθε ζήτημα το οποίο προκύπτει και σχετίζεται με το www.face2face.gr εφαρμοστέο θα είναι το ελληνικό δίκαιο και για οποιαδήποτε διαφορά ή απαίτηση που ανακύπτει σχετικά με τα ως άνω αποκλειστικά αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια της Αθήνας.

9.2 Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να διεκδικήσει (και δικαστικά) τυχόν αξιώσεις από τη μεταξύ σας σύμβαση ή από ζημίες, που τυχόν θα προέκυπταν από τη μη συμμόρφωσή σας στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις.

1.2 Σημειώνεται ότι οποιαδήποτε τυχόν άλλη δαπάνη απαιτείται για την παρακολούθηση του Προγράμματος (π.χ. δαπάνη χρήσης laptop, λογισμικά, σύνδεση στο διαδύκτιο), θα βαρύνει τον κάθε ένα Πελάτη ατομικά.