Επαγγελματική Εκπαίδευση στο Revit | Architecture, μέσω video eLearning με online υποστήριξη από καθηγητές Autodesk.

Εκπαιδευτική Ύλη


  ΟΔΗΓΙΕΣ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  Ψηφιακό Εγχειρίδιο | REVIT | ARCHITECTURE
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΟΥ REVIT "ARCHITECTURE, STRUCTURE, MEP"
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟ REVIT ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ REVIT
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΑΝΟΙΓΜΑ ΕΝΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ & ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΦΑΚΕΛΩΝ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: OPTIONS – ΕΡΓΑΛΕΙΑ VIEWCUBE & NAVIGATION WHEELS
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ (ΜΕΡΟΣ 1ο)
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ (ΜΕΡΟΣ 2ο)
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9: ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ ΕΝΑ ΝΕΟ PROJECT ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΧΕΙΑ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10: ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΑΡΧΕΙΩΝ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1-10
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11: ΑΠΟΚΡΥΨΗ – ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12: ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ - FAMILIES
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ AUTOCAD (IMPORT CAD)
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ AUTOCAD (ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ)
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  Προετοιμασία πριν από το TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΤΟΨΗΣ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΙΧΩΝ ΜΕ ΑΚΡΙΒΕΙΑ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19: ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ 3D ΜΟΝΤΕΛΟ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 11-20
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21: ΧΡΗΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΚΑΙ TYPE CATALOGS
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 22: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΜΕΣΑ ΣΕ ΕΝΑ PROJECT
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 22
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23: ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 24: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 24
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 25: ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΙΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 25
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 26: ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 26
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 27: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 27
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 28: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΑΒΩΝ - GRIDS
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 28
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 29: ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΙΧΟΥ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 29
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 30: ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ WALL SYSTEM FAMILIES ΚΑΙ TYPES
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 30
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 21-30
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 31: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ EXTERIOR BUILDING WALLS
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 31
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 32: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ BUILDING CORE WALLS
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 32
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 33: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ -TRIM-EXTEND
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 34: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ - ROTATE
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 34
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 35: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ - MOVE
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 35
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 36: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ - COPY
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 36
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 37: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ - OFFSET
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 37
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 38: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ - MIRROR
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 38
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 39: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ - SPLIT
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 39
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 40: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ – ARRAY
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 40
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 31-40
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 41: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ – SCALE
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 42: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΡΤΩΝ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 42
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 43: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 43
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 44: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΙΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΩΝ-CURTAIN WALLS
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 44
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 45: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΑΠΕΔΩΝ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 45
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 46: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΤΕΓΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 46
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 47: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΚΑΛΑΣ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 47
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 48: ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΣΚΑΛΑΣ (ΕΝΤΟΛΗ CREATE SKETCH)
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 48
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 49: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΙΣΜΑΤΩΝ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 49
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 50: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΩΜΑΤΙΩΝ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 50
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 41-50
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 51: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 51
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 52: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΤΙΚΕΤΩΝ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 52
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 53: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 53
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 54: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 54
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 55: ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΥΛ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 56: ΚΑΓΚΕΛΑ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 56
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 57: ΡΑΜΠΕΣ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 57
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 58: 3D ΚΕΙΜΕΝΟ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 59: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΨΕΩΝ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 59
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 60: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΜΩΝ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 60
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 51-60
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 61: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ (ΕΝΤΟΛΗ EXTRUSION)
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 61
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 62: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ (ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΦΥΤΩΝ)
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 62
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 63: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 63
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 64: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 64
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 65: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΥΛΙΚΩΝ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 65
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 66: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 66
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 67: CAMERA & RENDER
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 67
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 68: ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΜΕΡΩΝ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 68
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 69: ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 69
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 70: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΧΑΡΤΙΩΝ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 70
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 71: ΣΕΛΙΔΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 71
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 72: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 72
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 73: ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 73
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 74: 3D ANNOTATION
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 74
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 75: MASKING REGION
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 76: ΕΝΤΟΛΗ FLOOR: SLAB EDGE
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 76
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 77: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΚΛΙΜΕΝΟΥ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 77
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 78: 3D ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΚΑΜΕΡΑΣ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 78
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 79: MASS MODELING
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 79
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 80: VOID FORM
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 80
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 81: FORM ELEMENT
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 81
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 82: FLOOR BY FACE
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  Προετοιμασία πριν από το TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 82 ( 2 Ερωτήσεις )
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 82 ( 2 Ερωτήσεις )
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 83: ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ FAMILY
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  Προετοιμασία πριν από το TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 83 ( 2 Ερωτήσεις )
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 83 ( 2 Ερωτήσεις )
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 84: SECTION BOX
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  Προετοιμασία πριν από το TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 84 ( 5 Ερωτήσεις )
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 84 ( 5 Ερωτήσεις )
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 85: ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ SCHEDULES
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 71-85
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  Οδηγίες πριν τη σχεδίαση των επαναληπτικών σχεδίων
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  Εκμάθηση Σχεδιασμού Βήμα - Βήμα σε Σχέδια
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  "Ανοιχτή" Τάξη | Ερωτήσεις Σπουδαστών
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή

Κόστος Συμμετοχής


Πιστοποιημένα Εκπαιδευτικά & Εξεταστικά Κέντρα AUTODESK®

Πιστοποιημένα Εκπαιδευτικά & Εξεταστικά Κέντρα AUTODESK®


O εκπαιδευτικός όμιλος FACEtoFACE είναι ο μοναδικός στην Ελλάδα που διαθέτει πολυάριθμα επίσημα εκπαιδευτικά και εξεταστικά κέντρα Autodesk®. #1 Εγγύηση Επιλογής