Πιστοποιημένα Εκπαιδευτικά & Εξεταστικά Κέντρα ChaosGroup® V-Ray®

Πιστοποιημένα Εκπαιδευτικά & Εξεταστικά Κέντρα ChaosGroup® V-Ray®


O εκπαιδευτικός όμιλος FACEtoFACE είναι ο μοναδικός στην Ελλάδα που διαθέτει πολυάριθμα επίσημα εκπαιδευτικά και εξεταστικά κέντρα ChaosGroup® V-Ray®. #1 Εγγύηση Επιλογής

Online μαθήματα για το V-RAY 5 ΓΙΑ 3DS MAX


Εκπαιδευτική Ύλη

  ΟΔΗΓΙΕΣ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΤΙ ΕΙΝΑΙ V-RAY ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΛΕΓΧΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΦΩΤΟΡΕΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ: ΜΕΘΟΔΟΣ 5 ΒΗΜΑΤΩΝ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΟΡΙΣΜΟΣ V-RAY ΩΣ ΚΥΡΙΟ RENDERER
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΟΡΙΣΜΟΣ V-RAY ΩΣ ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ RENDERER
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΔΙΟΡΘΩΣΗ GAMMA
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΔΙΟΡΘΩΣΗ GAMMA ΣΤΗ ΣΚΗΝΗ (ΕΚΤOΣ ΤΩΝ ΥΦΩΝ)
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΠΑΡΑΘΥΡΟ V-RAY FRAME BUFFER
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: ΕΚΘΕΣΗ ΜΙΑΣ 32 BIT & 8 BIT ΑΠΟΔΟΣΗΣ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9: ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ DEFAULT LIGHTS
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10: GLOBAL ILLUMINATION
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11: PREPASSES
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12: ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ RENDER – ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ENVIRONMENT (ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ) V-RAY
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ)
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15: V-RAY PHYSICAL CAMERA VS DSLR ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16: ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΜΙΑΣ DSLR ΜΗΧΑΝΗΣ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17: ΠΩΣ ΤΟ ΕΣΤΙΑΚΟ ΜΗΚΟΣ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΜΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18: Ο ΚΑΝΟΝΑΣ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΤΡΙΤΟΥ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19: ΒΑΘΟΣ ΠΕΔΙΟΥ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ V-RAY PHYSICAL CAMERA
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21: ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΒΑΘΟΥΣ ΠΕΔΙΟΥ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 22: ΑΚΡΑΙΟ ΒΑΘΟΣ ΠΕΔΙΟΥ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 22
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23: ΕΦΕ BOKEH
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 24: ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΛΕΥΚΟΥ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 24
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 25: ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΛΕΥΚΟΥ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 25
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 26: ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ V-RAY PHYSICAL CAMERA
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 26
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 27: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΣΕ ΣΤΕΝΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 27
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 28: ΤΥΠΟΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 28
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 29: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ V-RAY LIGHT
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 30: ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΩΝ V-RAY LIGHT
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 30
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 31: STORE WITH IRRADIANCE MAP
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 31
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 32: Η ΑΝΑΛΟΓΙΑ SIZE-INTENSITY
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 32
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 33: ΒΑΣΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 33
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 34: ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΝΟΝΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ, ΣΑΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 34
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 35: ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΤΡΙΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 35
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 36: ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΝΤΙΘΕΣΗ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 36
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 37: ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗ ΜΕ ΦΩΤΙΣΜΟ ΤΡΙΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 37
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 38: ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΩΝΤΑΣ ΕΝΑΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΧΩΡΟ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 38
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 39: ΠΩΣ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΟΥΜΕ ΕΝΑΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΧΩΡΟ (Μέρος Πρώτο)
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 39
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 40: ΠΩΣ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΟΥΜΕ ΕΝΑΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΧΩΡΟ (Μέρος Δεύτερο)
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 40
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 41: ΧΡΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ & ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΕΩΝ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 41
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 42: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ PHOTOMETRIC
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 42
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 43: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ PHOTOMETRIC PARAMETERS
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 43
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 44: ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΒΑΘΜΩΝ ΓΥΑΛΑΔΑΣ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 44
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 45: ΔΙΑΘΛΑΣΗ & ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΙΑΘΛΑΣΗΣ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 45
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 46: ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΛΙΚΩΝ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 46
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 47: MATERIAL EDITOR & ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΠΙΝΑΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 47
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 48: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 49: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΛΙΚΟΥ: ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 50: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ: ΛΟΥΣΤΡΑΡΙΣΜΕΝΟ ΞΥΛΟ & ΓΥΑΛΙΣΜΕΝΟ ΜΑΡΜΑΡΟ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 50
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 51: ΕΠΙΧΡΩΜΙΩΜΕΝΟ ΜΕΤΑΛΛΟ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 51
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 52: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ: ΕΠΙΧΡΩΜΙΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΒΟΥΡΤΣΙΣΜΕΝΟ ΜΕΤΑΛΛΟ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 52
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 53: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ: ΑΔΙΑΦΑΝΕΣ ΜΠΛΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 54: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ: ΦΥΣΙΚΟ ΞΥΛΟ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 54
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 55: ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΓΥΑΛΙΟΥ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 55
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 56: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ: ΓΥΑΛΙ/ ΠΑΓΩΜΕΝΟ ΓΥΑΛΙ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 57: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ: ΕΓΧΡΩΜΟ ΓΥΑΛΙ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 57
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 58: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ V-RAY MATERIAL MIRROR
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 59: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ: ΧΡΥΣΟΣ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 60: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ V-RAY LIGHT MATERIAL
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 61: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ BITMAP ΧΩΡΙΣ PHOTOSHOP
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 62: MAX DEPTH
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 63: ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΕΙΣ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 64: ΔΙΑΧΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 64
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 65: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 65
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 66: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ MULTI SUB MATERIAL
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 66
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΥΛΗΣ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 68: ΕΡΕΥΝΑ, ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΚΑΙ ΦΩΤΟΡΕΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 69: ΜΑΤΙ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΚΑΜΕΡΑΣ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 70: ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΤΥΠΟΙ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 71: COLOR MAPPING
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 71
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 72: COLOR MAPPING: REINHARD
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 72
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 73: COLOR MAPPING XΩΡΙΣ ΤΟ V-RAY
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 74: COLOR MAPPING
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 75: ΥΠΕΡΕΚΘΕΣΗ & PHOTOSHOP
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 76: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕ ΕΝΑ RENDER
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 76
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 77: ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ RENDERING
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 78: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΚΗΝΗΣ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 78
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 79: GUESS VERT TILT
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 80: EXTERIOR SIMULATION
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 80
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 81: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ V-RAY SUN ΣΕ ΜΙΑ ΣΚΗΝΗ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 82: ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΟΥ V-RAY SUN
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 82
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 83: ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗ ΦΩΤΟΣ/ ΣΚΙΩΝ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 83
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 84: V-RAY SUN: ΤΟΠΟΣ, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ, ΩΡΑ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 84
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 85: ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 86: V-RAY SKY
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 86
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 87: ΕΛΕΓΧΟΣ V-RAY SKY
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 87
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 88: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ V-RAY SKY ΜΕ ΕΝΑ ΑΛΛΟ SKY ΣΤΟ POST – PRODUCTION
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 89: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΑ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 89
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 90: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ V-RAY PLANE
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 91: ΒΛΑΣΤΗΣΗ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 91
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 92: RENDER ΝΥΚΤΟΣ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 92
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 93: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ NIGHT SCENE (ΒΗΜΑ 1-2)
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 94: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ NIGHT SCENE (ΒΗΜΑ 3-4)
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 95: ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ RENDER ΝΥΚΤΟΣ ΜΕ VRAYLIGHT & VRAYSKY (ΜΕΡΟΣ 1ο)
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 96: ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ RENDER ΝΥΚΤΟΣ ΜΕ VRAYLIGHT & VRAYSKY (ΜΕΡΟΣ 2ο)
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 97: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ BUMP ΚΑΙ ΣΤΟ DISPLACEMENT
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 97
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 98: ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ DISPLACEMENT (DISPLACEMENT CHANNEL)
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 98
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 99: ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ DISPLACEMENT (MODIFIER VRAYDISPLACEMENTMOD)
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 99
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 100: ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΝΟΝΤΑΣ ΠΛΑΚΑΚΙΑ (VRAYDISPLACEMENTMOD)
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 100
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 101: ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΝΟΝΤΑΣ ΓΡΑΣΙΔΙ (ΚΟΝΤΟ ΣΚΕΛΟΣ)
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 101
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 102: ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΝΟΝΤΑΣ ΧΑΛΙ (ΚΟΝΤΟ ΣΚΕΛΟΣ)
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 102
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 103: ΤΟ DISPLACEMENT ΤΩΝ 3D ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 103
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 104: ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ VRAYFUR
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 104
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 105: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΛΟΥ ΓΡΑΣΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΧΑΛΙΟΥ (V-RAY FUR)
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 106: V-RAY PROXY
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 106
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 107: ΕΦΕ ΚΟΥΡΤΙΝΑΣ (VRAY2SIDEDMTL)
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 107
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 108: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΩΝ 5-STEP RENDER WORKFLOW (5SRW)
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 108
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 109: LIGHT BALANCE
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 110: ΣΚΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 110
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 111: ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΦΩΤΙΣΜΟ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΧΩΡΟ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 111
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 112: ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕ ΣΚΙΑΣΗ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 112
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 113: V-RAY LIGHT LISTER
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 113
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 114: ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΛΙΚΩΝ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΛΙΚΟΥ PARQUET
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 114
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 115: ΥΛΙΚΟ ΧΑΛΙΟΥ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 116: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 116
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 117: ΒΗΜΑ 4: ΚΑΘΑΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 118: ANTI-ALIASING
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 118
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 119: IRRADIANCE MAP
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 119
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 120: LIGHT CACHE
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 120
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 121: ΜΟΝΤΕΛΑ ΟΥΡΑΝΟΥ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 122: ΤΥΠΟΙ V-RAY LIGHTS (DOME, SPHERE & MESH)
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 122
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 123: V-RAY LIGHT MATERIAL ΓΙΑ ΑΥΤΟΦΩΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 123
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 124: V-Ray IES και IES Αρχεία
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 125: ΠΩΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ ΜΙΑ HDR ΕΙΚΟΝΑ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 125
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 126: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ALPHA CHANNEL ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ IBL
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 126
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 127: ΑΦΙΕΡΩΝΟΝΤΑΣ ΧΡΟΝΟ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 128: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟ RENDERING
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 128
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 129: STORE WITH IRRADIANCE MAP
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 130: ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟ RENDER REGION ΚΑΙ ΤΑ BUCKETS
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 131: V-RAY SCENE CONVERTER
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 132: ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΑ TRACE REFLECTIONS
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 132
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 133: GLOBAL SWITCHES
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 133
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 134: ΕΠΙΛΟΓΕΣ SIZING AND IRRADIANCE MAP ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΑ RENDERS
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 135: Η ΕΠΙΛΟΓΗ LIGHT CACHE ΩΣ ΠΡΟΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 135
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 136: ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΕΙΚΟΝΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ VFB ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 137: ΤΕΧΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ: ΤΟΙΧΟΙ ΜΕ ΚΗΛΙΔΕΣ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 137
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 138: ΤΕΧΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ: ΑΝΩΜΑΛΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 138
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 139: ΜΗ ΕΠΑΡΚΗΣ ΜΝΗΜΗ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΑ RENDERS
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 139
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 140: ΤΕΧΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ RENDER ΣΕ ΣΤΕΝΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 140
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 141: ΤΕΧΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ: ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΜΕ ΟΔΟΝΤΩΤΕΣ ΑΚΡΕΣ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 142: ΑΚΜΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ DISPLACEMENT
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 143: ΤΕΧΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ: ΘΟΛΩΜΕΝΟ ΤΕΛΙΚΟ RENDER
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 144: ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ: ΞΕΘΩΡΙΑΣΜΕΝΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 144
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 145: ΤΕΧΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ: ΔΙΟΡΘΩΣΗ GAMMA ΣΤΟ PHOTOSHOP
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 145
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 146: ΤΕΧΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ: ΔΙΑΡΡΟΗ ΦΩΤΟΣ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή

Κόστος Συμμετοχής

V-RAY 5 ΓΙΑ 3DS MAXΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ


Ο όμιλος FACEtoFACE είναι αδειοδοτημένος από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) ως Κέντρο Δια Βίου Μάθησης.

  • Για το λόγο αυτό, μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσής σας και μετά από επιτυχημένη εξέταση, θα αποκτήσετε Βεβαίωση Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης, πιστοποιημένη από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ