Πιστοποιημένα Εκπαιδευτικά & Εξεταστικά Κέντρα ChaosGroup® V-Ray®

Πιστοποιημένα Εκπαιδευτικά & Εξεταστικά Κέντρα ChaosGroup® V-Ray®


O εκπαιδευτικός όμιλος FACEtoFACE είναι ο μοναδικός στην Ελλάδα που διαθέτει πολυάριθμα επίσημα εκπαιδευτικά και εξεταστικά κέντρα ChaosGroup® V-Ray®. #1 Εγγύηση Επιλογής

Online μαθήματα για το V-RAY 5 ΓΙΑ REVIT



Εκπαιδευτική Ύλη

  ΟΔΗΓΙΕΣ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  Υλικά του V-Ray Revit
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  Ψηφιακό Εγχειρίδιο || 5 - VRAY | REVIT 2022 (ID: 040 - 220.0)
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: RENDERING ΜΕ ΤΟ V-RAY
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: RENDERING ΣΤΟ CHAOS CLOUD
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: V-RAY SWARM
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: BATCH RENDER
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: V-RAY VISION (ΜΕΡΟΣ 1ο)
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: V-RAY VISION (ΜΕΡΟΣ 2ο)
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: FRAME BUFFER MENU
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9: FRAME BUFFER MENU - VIEW
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10: VFB SETTINGS
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11: HISTORY
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12: LAYERS
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13: DISPLAY CORRECTION & EXPOSURE
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14: LENS EFFECTS (ΜΕΡΟΣ 1ο)
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15: LENS EFFECTS (ΜΕΡΟΣ 2o)
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16: LENS EFFECTS (ΜΕΡΟΣ 3o)
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17: RESOLUTION
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18: ASSET EDITOR
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19: PREVIEW SWATCH
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20: V-RAY COLOR PICKER
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21: V-RAY APPEARANCE MANAGER
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 22: V-RAY APPEARANCE MANAGER - MATERIALS
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 22
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23: CHAOS - COSMOS
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 24: V-RAY APPEARANCE MANAGER - OBJECTS
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 24
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 25: V-RAY APPEARANCE MANAGER – GLOBAL OVERRIDES
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 25
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 26: V-RAY APPEARANCE MANAGER – CONTOURS
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 26
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 27: ARTIFICIAL LIGHTS
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 27
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 28: V-RAY SUN (ΜΕΡΟΣ 1o)
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 28
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 29: V-RAY SUN (ΜΕΡΟΣ 2o)
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 29
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 30: V-RAY SUN (ΜΕΡΟΣ 3o)
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 30
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 31: V-RAY DOME LIGHT
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 31
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 33: V-RAY MATERIALS
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 33
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 34: GENERIC MATERIALS – ATTRIBUTE TRANSLUCENCY
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 34
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 35: GENERIC MATERIALS – ATTRIBUTE BUMP
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 35
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 36: GENERIC MATERIALS – ATTRIBUTE CONTOUR
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 36
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 37: GENERIC MATERIALS – ATTRIBUTE DISPLACEMENT
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 37
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 38: GENERIC DIFFUSE
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 38
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 39: GENERIC REFLECTION
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 39
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 40: GENERIC REFRACTION
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 40
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 41: GENERIC COAT
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 41
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 42: GENERIC OPACITY
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 42
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 43: GENERIC BUMP
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 43
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 44: EMISSIVE MATERIAL
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 44
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 45: TWO SIDED MATERIAL
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 45
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 46: CAR PAINT MATERIAL
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 46
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 47: SUBSURFACE SCATTERING MATERIAL
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 47
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 48: HAIR MATERIAL
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 48
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 49: BUMP MATERIAL
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 49
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 50: BLEND MATERIAL
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 50
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 51: TOON OVERRIDE MATERIAL
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 51
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 52: OVERRIDE MATERIAL
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 52
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 53: WRAPPER MATERIAL
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 53
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 54: ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ TEXTURES – BITMAP
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 54
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 55: BITMAP TEXTURE
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 55
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 56: COLOR TEXTURE
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 56
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 57: TEMPERATURE TEXTURE
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 57
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 58: GRADIENT TEXTURE
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 58
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 59: UTILITIES TEXTURES – COLOR CORRECTION
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 59
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 60: SPLINE CURVE TEXTURE
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 60
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 61: BEZIER CURVE TEXTURE
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 61
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 62: SIMPLE MIX TEXTURE
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 62
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 63: MIX (VALUE) TEXTURE
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 63
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 64: MIX (OPERATOR) TEXTURE
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 64
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 65: MIX (MAP) TEXTURE
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 65
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 66: MULTI-SUB TEXTURE
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 66
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 67: TRI-PLANAR TEXTURE
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 67
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 68 - WORKSHOP: INTERIOR LIGHTING (ΜΕΡΟΣ 1ο)
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 68
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 69 - WORKSHOP: INTERIOR LIGHTING (ΜΕΡΟΣ 2ο)
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 69
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 70 - WORKSHOP: EXTERIOR LIGHTING
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 70
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 71 - WORKSHOP: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΥΛΙΚΩΝ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 72 - WORKSHOP: MATERIAL EDITOR
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 72
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 73: CHECKER TEXTURE
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 73
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 74: GRID TEXTURE
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 74
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 75: TILES TEXTURE
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 75
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 76: CLOTH TEXTURE
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 76
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 77: LEATHER TEXTURE
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 77
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 78: BULGE, UVW & WATER TEXTURES
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 79: NOISE A & NOISE B TEXTURES
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 79
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 80: CELLULAR TEXTURE
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 80
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 81: MARBLE TEXTURE
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 81
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 82: SPLAT TEXTURE
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 82
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 83: SMOKE TEXTURE
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 83
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 84: STUCCO TEXTURE
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 84
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 85: ROCK TEXTURE
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 85
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 86: GRANITE TEXTURE
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 86
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 87: SPECKLE TEXTURE
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 87
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 88: DISPLACEMENT GEOMETRY
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 88
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 89: FUR GEOMETRY (ΜΕΡΟΣ 1o)
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 89
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 90: FUR GEOMETRY (ΜΕΡΟΣ 2o)
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 90
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 91: PROXY MESH & PROXY SCENE GEOMETRIES
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 91
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 92: CAMERA
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 92
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 93 - WORKSHOP: ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΜΕΡΑΣ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 94: SETTINGS - RENDERER
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 94
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 95: RENDERER – GLOBAL ILLUMINATION
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 95
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 96: GI ENGINES – BRUTE FORCE
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 96
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 97: GI ENGINES – IRRADIANCE MAP
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 97
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 98: GI ENGINES – LIGHT CACHE
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 98
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 99: ΣΥΓΚΡΙΣΗ GI ENGINES
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 100: RENDERER – INTERACTIVE SETTINGS
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 100
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 101: RENDERER – OPTIMIZATIONS
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 101
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 102: RENDERER – GEOMETRY TESSELLATION
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 103: SETTINGS - CHANNELS
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 103
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 104: CHANNELS - DENOISER
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 105: CHANNELS - ZDEPTH
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 105
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 106: CHANNELS – EXTRA TEXTURE
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 106
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 107: CHANNELS – LIGHTING ANALYSIS
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 107
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 108: CHANNELS – LIGHT MIX
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 108
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 109: SETTINGS - ENVIRONMENT
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 109
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 110 - WORKSHOP: SETTINGS - ENVIRONMENT
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 111: SETTINGS – PATHS & SHARING
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 111
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 112: SETTINGS – LICENSING
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 112
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 113: VIEW SPECIFIC
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  TEST | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 113
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή

Κόστος Συμμετοχής

V-RAY 5 ΓΙΑ REVIT



ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ


Ο όμιλος FACEtoFACE είναι αδειοδοτημένος από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) ως Κέντρο Δια Βίου Μάθησης.

  • Για το λόγο αυτό, μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσής σας και μετά από επιτυχημένη εξέταση, θα αποκτήσετε Βεβαίωση Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης, πιστοποιημένη από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ