10. ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Ερώτηση: Με ενεργοποιημένη την ιδιότητα «κλείδωμα των γραμμών εργαλείων» μετακινήστε τη γραμμή εργαλείων Dimension μέσα στην περιοχή σχεδίασης.

Επόμενο μάθημα / άσκηση  
Επικοινωνήστε μαζί μας για εξατομικευμένη βοήθεια. Θα λάβετε απάντηση εντός 24 ωρών.

0 Ερωτήματα