12. ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Ερώτηση: Χρησιμοποιώντας το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού τοποθετήστε τη γραμμή εργαλείων Dimension εκεί που θα κρίνει το πρόγραμμα & όχι με δική σας επιλογή.

Επόμενο μάθημα / άσκηση  
Επικοινωνήστε μαζί μας για εξατομικευμένη βοήθεια. Θα λάβετε απάντηση εντός 24 ωρών.

0 Ερωτήματα