1. Απάντηση Βήμα-Βήμα

Ερώτηση: Αποκρύψτε την περιοχή εντολών (command line) πληκτρολογώντας την κατάλληλη εντολή.

Απάντηση: Πληκτρολογούμε την εντολή commadlinehide και πατάμε enter.

Video Απάντηση: Δείτε την παρακάτω video απάντηση για την ερώτηση.

Επόμενο μάθημα / άσκηση  
Επικοινωνήστε μαζί μας για εξατομικευμένη βοήθεια. Θα λάβετε απάντηση εντός 24 ωρών.

0 Ερωτήματα