Πιστοποιημένα Εκπαιδευτικά & Εξεταστικά Κέντρα ChaosGroup® V-Ray®

Πιστοποιημένα Εκπαιδευτικά & Εξεταστικά Κέντρα ChaosGroup® V-Ray®


O εκπαιδευτικός όμιλος FACEtoFACE είναι ο μοναδικός στην Ελλάδα που διαθέτει πολυάριθμα επίσημα εκπαιδευτικά και εξεταστικά κέντρα ChaosGroup® V-Ray®. #1 Εγγύηση Επιλογής

Online μαθήματα για το V-RAY 5 ΓΙΑ SKETCHUP


Εκπαιδευτική Ύλη


  ΟΔΗΓΙΕΣ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  Υλικά του V-Ray SketchUp
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  Ψηφιακό Εγχειρίδιο || 5 - VRAY | SKETCHUP 2021 (ID: 038 - 220.0)
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ V-RAY
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ V-RAY & ΟΡΙΣΜΟΣ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΓΡΑΜΜΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ V-RAY
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΓΡΑΜΜΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ V-RAY
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΕΙΚΟΝΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ VFB ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΕΚΘΕΣΗ ΜΙΑΣ 32 BIT & 8 BIT ΑΠΟΔΟΣΗΣ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: V-RAY ASSET EDITOR (ΚΑΡΤΕΛΑ ENVIRONMENT)
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: ENVIRONMENT (ΜΕΡΟΣ 1o)
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9: ENVIRONMENT (ΜΕΡΟΣ 2o)
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10: GLOBAL ILLUMINATION: IRRADIANCE MAP
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1-10
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11: GLOBAL ILLUMINATION: PREPASSES
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12: IRRADIANCE MAP: SUBDIVS & INTERPOLATION
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13: V-RAY ASSET EDITOR (ΚΑΡΤΕΛΑ IRRADIANCE MAP)
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14: INDIRECT ILLUMINATION (GI): LIGHT CACHE
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15: V-RAY ASSET EDITOR (ΚΑΡΤΕΛΑ SWITCHES)
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16: V-RAY ASSET EDITOR (ΚΑΡΤΕΛΑ OUTPUT)
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17: ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ (V-RAY RT)
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18: V-RAY STANDARD CAMERA VS DSLR ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19: ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΜΙΑΣ DSLR ΜΗΧΑΝΗΣ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20: ΠΩΣ ΤΟ ΕΣΤΙΑΚΟ ΜΗΚΟΣ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΜΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 11-20
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21: Ο ΚΑΝΟΝΑΣ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΤΡΙΤΟΥ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 22: ΒΑΘΟΣ ΠΕΔΙΟΥ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23: V-RAY STANDARD CAMERA ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 24: ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΒΑΘΟΥΣ ΠΕΔΙΟΥ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 25: ΑΚΡΑΙΟ ΒΑΘΟΣ ΠΕΔΙΟΥ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 26: ΤΥΠΟΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 27: V-RAY SPHERE LIGHT
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 28: V-RAY SPOTLIGHT
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 29: V-RAY RECTANGLE LIGHT
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 30: V-RAY LIGHTS (OMNI LIGHT)
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 21-30
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 31: V-RAY LIGHTS (IES LIGHT)
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 32: ΠΩΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ ΜΙΑ HDR ΕΙΚΟΝΑ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 33: ΦΩΤΙΖΟΝΤΑΣ ΕΝΑΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΧΩΡΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΜΙΑ HDR ΕΙΚΟΝΑ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 34: ΧΡΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ & ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΕΩΝ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 35: ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΒΑΘΜΩΝ ΓΥΑΛΑΔΑΣ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 36: ΔΙΑΘΛΑΣΗ & ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΙΑΘΛΑΣΗΣ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 37: ASSET EDITOR (MATERIALS)
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 38: GENERIC MATERIAL – ΚΑΡΤΕΛΑ DIFFUSE
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 39: GENERIC MATERIAL (MAPS)
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 40: ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΛΙΚΩΝ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 31-40
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 41: MATERIAL EDITOR & ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΠΙΝΑΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 42: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 43: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ: ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 44: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ: ΛΟΥΣΤΡΑΡΙΣΜΕΝΟ ΞΥΛΟ & ΓΥΑΛΙΣΜΕΝΟ ΜΑΡΜΑΡΟ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 45: ΕΠΙΧΡΩΜΙΩΜΕΝΟ ΜΕΤΑΛΛΟ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 46: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ: ΕΠΙΧΡΩΜΙΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΒΟΥΡΤΣΙΣΜΕΝΟ ΜΕΤΑΛΛΟ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 47: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ: ΑΔΙΑΦΑΝΕΣ ΜΠΛΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 48: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ: ΦΥΣΙΚΟ ΞΥΛΟ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 49: ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΓΥΑΛΙΟΥ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 50: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ: ΓΥΑΛΙ/ ΠΑΓΩΜΕΝΟ ΓΥΑΛΙ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 41-50
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 51: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ: ΕΓΧΡΩΜΟ ΓΥΑΛΙ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 52: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ: V-RAY MATERIAL MIRROR
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 53: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ: ΧΡΥΣΟΣ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 54: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΥΛΙΚΩΝ V-RAY
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 55: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ: V-RAY TWO SIDED
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 56: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΥ ΕΚΠΕΜΠΕΙ ΦΩΣ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 57: ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΥΛΗΣ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 58: ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΕΙΣ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 59: ΔΙΑΧΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 60: ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟΡΕΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 51-60
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 61: ΜΑΤΙ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΚΑΜΕΡΑΣ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 62: ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΤΥΠΟΙ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 63: EXPOSURE (EV)
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 64: COLOR MAPPING ΧΩΡΙΣ ΤΟ V-RAY
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 65: ΥΠΕΡΕΚΘΕΣΗ & PHOTOSHOP
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 66: ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ RENDERING
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 67: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΚΗΝΗΣ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 68: EXTERIOR SIMULATION
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 69: ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΟΥ V-RAY SUN
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 70: ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗ ΦΩΤΟΣ/ ΣΚΙΩΝ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 61-70
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 71: ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 72: ΕΛΕΓΧΟΣ V-RAY SKY
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 73: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΑ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 74: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΡΙΖΟΝΤΑ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 75: ΒΛΑΣΤΗΣΗ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 76: V-RAY PROXY
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 77: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ BUMP ΚΑΙ ΣΤΟ DISPLACEMENT
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 78: ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ DISPLACEMENT
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 79: ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΝΟΝΤΑΣ ΓΡΑΣΙΔΙ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 80: ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΝΟΝΤΑΣ ΠΛΑΚΑΚΙΑ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 81: V-RAY FUR
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 82: IRRADIANCE MAP
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 83: LIGHT CACHE
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 71-83
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή

Κόστος Συμμετοχής

VRAY 5 ΓΙΑ SKETCHUPΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ


Ο όμιλος FACEtoFACE είναι αδειοδοτημένος από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) ως Κέντρο Δια Βίου Μάθησης.

  • Για το λόγο αυτό, μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσής σας και μετά από επιτυχημένη εξέταση, θα αποκτήσετε Βεβαίωση Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης, πιστοποιημένη από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ