Πιστοποιημένα Εκπαιδευτικά & Εξεταστικά Κέντρα ChaosGroup® V-Ray®

Πιστοποιημένα Εκπαιδευτικά & Εξεταστικά Κέντρα ChaosGroup® V-Ray®


O εκπαιδευτικός όμιλος FACEtoFACE είναι ο μοναδικός στην Ελλάδα που διαθέτει πολυάριθμα επίσημα εκπαιδευτικά και εξεταστικά κέντρα ChaosGroup® V-Ray®. #1 Εγγύηση Επιλογής

Online μαθήματα για το V-RAY 5 ΓΙΑ RHINO3D


Εκπαιδευτική Ύλη


  ΟΔΗΓΙΕΣ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  Υλικά του V-Ray Rhino
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  Workshops - Τελικά Renders
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ V-RAY
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ V-RAY ΩΣ ΚΥΡΙΟΥ RENDERER
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΓΡΑΜΜΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ V-RAY
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΓΡΑΜΜΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ V-RAY
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΕΙΚΟΝΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ VFB ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΕΚΘΕΣΗ ΜΙΑΣ 32 BIT & 8 BIT ΑΠΟΔΟΣΗΣ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: V-RAY ASSET EDITOR (ΚΑΡΤΕΛΑ ENVIRONMENT)
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: ENVIRONMENT (ΜΕΡΟΣ 1o)
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9: ENVIRONMENT (ΜΕΡΟΣ 2o)
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10: ENVIRONMENT: V-RAY SUN & V-RAY SKY (ΜΕΡΟΣ 1ο)
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1-10
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11: ENVIRONMENT: V-RAY SUN & V-RAY SKY (ΜΕΡΟΣ 2ο)
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12: GLOBAL ILLUMINATION: IRRADIANCE MAP
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13: GLOBAL ILLUMINATION: PREPASSES
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14: GLOBAL ILLUMINATION: IRRADIANCE MAP: SUBDIVS & INTERPOLATION
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15: V-RAY ASSET EDITOR (ΚΑΡΤΕΛΑ IRRADIANCE MAP)
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16: INDIRECT ILLUMINATION (GI): LIGHT CACHE
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17: V-RAY ASSET EDITOR (ΚΑΡΤΈΛΑ CONTOURS)
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18: V-RAY ASSET EDITOR (ΚΑΡΤΈΛΑ DENOISER)
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19: V-RAY ASSET EDITOR (ΚΑΡΤΕΛΑ OUTPUT)
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20: ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ (V-RAY RT)
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 11-20
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21: V-RAY PHYSICAL CAMERA VS DSLR ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 22: ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΜΙΑΣ DSLR ΜΗΧΑΝΗΣ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23: ΠΩΣ ΤΟ ΕΣΤΙΑΚΟ ΜΗΚΟΣ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΜΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 24: Ο ΚΑΝΟΝΑΣ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΤΡΙΤΟΥ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 25: ΒΑΘΟΣ ΠΕΔΙΟΥ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 26: V-RAY STANDARD CAMERA ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 27: ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΒΑΘΟΥΣ ΠΕΔΙΟΥ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 28: ΑΚΡΑΙΟ ΒΑΘΟΣ ΠΕΔΙΟΥ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 29: ΤΥΠΟΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 30: V-RAY SPHERE LIGHT
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 21-30
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 31: V-RAY SPOTLIGHT
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 32: V-RAY RECTANGLE LIGHT
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 33: V-RAY LIGHTS (POINT LIGHT)
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 34: V-RAY LIGHTS (DIRECTIONAL LIGHT)
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 35: V-RAY LIGHTS (IES LIGHT)
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 36: PROJECT: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΚΗΝΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 37: ΠΩΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ ΜΙΑ HDR ΕΙΚΟΝΑ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 38: ΦΩΤΙΖΟΝΤΑΣ ΕΝΑΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΧΩΡΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΜΙΑ HDR ΕΙΚΟΝΑ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 39: ΧΡΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ & ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΕΩΝ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 40: ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΒΑΘΜΩΝ ΓΥΑΛΑΔΑΣ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 31-40
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 41: ΔΙΑΘΛΑΣΗ & ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΙΑΘΛΑΣΗΣ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 42: ASSET EDITOR (MATERIALS)
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 43: GENERIC MATERIAL – ΚΑΡΤΕΛΑ DIFFUSE
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 44: GENERIC MATERIAL – ΚΑΡΤΕΛΑ DIFFUSE
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 45: ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΛΙΚΩΝ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 46: MATERIAL EDITOR & ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΠΙΝΑΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 47: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 48: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ: ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 49: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ: ΛΟΥΣΤΡΑΡΙΣΜΕΝΟ ΞΥΛΟ & ΓΥΑΛΙΣΜΕΝΟ ΜΑΡΜΑΡΟ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 50: ΕΠΙΧΡΩΜΙΩΜΕΝΟ ΜΕΤΑΛΛΟ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 51: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ: ΕΠΙΧΡΩΜΙΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΒΟΥΡΤΣΙΣΜΕΝΟ ΜΕΤΑΛΛΟ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 52: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ: ΑΔΙΑΦΑΝΕΣ ΜΠΛΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 53: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ: ΦΥΣΙΚΟ ΞΥΛΟ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 54: ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΓΥΑΛΙΟΥ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 55: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ: ΓΥΑΛΙ/ ΠΑΓΩΜΕΝΟ ΓΥΑΛΙ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 56: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ: EΓΧΡΩΜΟ ΓΥΑΛΙ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 57: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ: V-RAY MATERIAL MIRROR
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 58: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ: ΧΡΥΣΟΣ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 59: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΥΛΙΚΩΝ V-RAY
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 60: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ: V-RAY TWO SIDED
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 51-60
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 61: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΥ ΕΚΠΕΜΠΕΙ ΦΩΣ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 62: ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΥΛΗΣ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 63: ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΕΙΣ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 64: ΔΙΑΧΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 65: ΕΡΕΥΝΑ, ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΚΑΙ ΦΩΤΟΡΕΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 66: ΜΑΤΙ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΚΑΜΕΡΑΣ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 67: ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΤΥΠΟΙ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 68: EXPOSURE (EV)
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 69: COLOR MAPPING ΧΩΡΙΣ ΤΟ V-RAY
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 70: ΥΠΕΡΕΚΘΕΣΗ & PHOTOSHOP
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 61-70
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 71: ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ RENDERING
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 72: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΚΗΝΗΣ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 73: EXTERIOR SIMULATION
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 74: ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΟΥ V-RAY SUN
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 75: ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗ ΦΩΤΟΣ/ ΣΚΙΩΝ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 76: ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 77: ΕΛΕΓΧΟΣ V-RAY SKY
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 78: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΑ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 79: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΡΙΖΟΝΤΑ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 80: ΒΛΑΣΤΗΣΗ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 81: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ BUMP ΚΑΙ ΣΤΟ DISPLACEMENT
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 82: ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ DISPLACEMENT
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 83: ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΝΟΝΤΑΣ ΓΡΑΣΙΔΙ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 84: ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΝΟΝΤΑΣ ΠΛΑΚΑΚΙΑ
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 85: V-RAY PROXY
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 86: ΙRRADIANCE MAP
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 71-86
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  V-RAY FOR RHINO 3D | PROJECT 01
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  V-RAY FOR RHINO 3D | PROJECT 02
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  V-RAY FOR RHINO 3D | PROJECT 03
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  V-RAY FOR RHINO 3D | PROJECT 04
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  V-RAY FOR RHINO 3D | PROJECT 05
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή
  V-RAY FOR RHINO 3D | PROJECT 06
Διαθέσιμο σε Ημέρες
Ημέρες μετά την εγγραφή

Κόστος Συμμετοχής

V-RAY 5 ΓΙΑ RHINO3DΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ


Ο όμιλος FACEtoFACE είναι αδειοδοτημένος από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) ως Κέντρο Δια Βίου Μάθησης.

  • Για το λόγο αυτό, μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσής σας και μετά από επιτυχημένη εξέταση, θα αποκτήσετε Βεβαίωση Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης, πιστοποιημένη από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ