2. Απάντηση Βήμα-Βήμα και με Video

Ερώτηση: Εμφανίστε την περιοχή εντολών χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες εντολές από τα μενού.

Απάντηση: Δείχνουμε στο μενού Tools επιλέγουμε Command Line.

Video Απάντηση: Δείτε την παρακάτω video απάντηση για την ερώτηση

Επόμενο μάθημα / άσκηση  
Επικοινωνήστε μαζί μας για εξατομικευμένη βοήθεια. Θα λάβετε απάντηση εντός 24 ωρών.

0 Ερωτήματα