7. Απάντηση Βήμα-Βήμα και με Video

Ερώτηση: Αλλάξτε το Χρώμα της περιοχής εντολών σε κίτρινο.

Απάντηση: Δείχνουμε στο μενού Tools / Options / Display / Colors / Command line / Επιλέγουμε το χρώμα Κίτρινο.

Video Απάντηση: Δείτε την παρακάτω video απάντηση για την ερώτηση

Επόμενο μάθημα / άσκηση  
Επικοινωνήστε μαζί μας για εξατομικευμένη βοήθεια. Θα λάβετε απάντηση εντός 24 ωρών.

0 Ερωτήματα