4. ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Ερώτηση: Κάντε επαναφορά του μεγέθους της οθόνης χρησιμοποιώντας τον κατάλληλο συνδυασμό πλήκτρων.

Επόμενο μάθημα / άσκηση  
Επικοινωνήστε μαζί μας για εξατομικευμένη βοήθεια. Θα λάβετε απάντηση εντός 24 ωρών.

0 Ερωτήματα