8. Απάντηση Βήμα-Βήμα και με Video

Ερώτηση: Κάντε επαναφορά στις αρχικές ρυθμίσεις του Autocad χρησιμοποιώντας τη διαταγή Restore All contexts.

Απάντηση: Δείχνουμε στο μενού Tools, Options, Display, Colors, Restore All contexts (επαναφέρει όλες τις ρυθμίσεις).

Video Απάντηση: Δείτε την παρακάτω video απάντηση για την ερώτηση.

Επόμενο μάθημα / άσκηση  
Επικοινωνήστε μαζί μας για εξατομικευμένη βοήθεια. Θα λάβετε απάντηση εντός 24 ωρών.

0 Ερωτήματα