10. Απάντηση Βήμα-Βήμα και με Video

Ερώτηση: Με ενεργοποιημένη την ιδιότητα «κλείδωμα των γραμμών εργαλείων» μετακινήστε τη γραμμή εργαλείων Dimension μέσα στην περιοχή σχεδίασης.

Απάντηση: Δεν μας επιτρέπει το πρόγραμμα να μετακινήσουμε μία κλειδωμένη γραμμή εργαλείων αλλά μόνο να την κλείσουμε.

Video Απάντηση: Δείτε την παρακάτω video απάντηση για την ερώτηση

Επόμενο μάθημα / άσκηση  
Επικοινωνήστε μαζί μας για εξατομικευμένη βοήθεια. Θα λάβετε απάντηση εντός 24 ωρών.

0 Ερωτήματα