10. Απάντηση Βήμα-Βήμα και με Video

Ερώτηση: Αποκρύψτε τις καρτέλες Home, View της κορδέλας εργασιών .

Απάντηση: Πατάμε δεξί κλικ πάνω στην καρτέλα Home, Show Tabs, και ξετσεκάρουμε τις καρτέλες Home, View.

Video Απάντηση: Δείτε την παρακάτω video απάντηση για την ερώτηση.

Επόμενο μάθημα / άσκηση  
Επικοινωνήστε μαζί μας για εξατομικευμένη βοήθεια. Θα λάβετε απάντηση εντός 24 ωρών.

0 Ερωτήματα