5. ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Ερώτηση: Αλλάξτε τις Ρυθμίσεις της Καρτέλας Layout δίνοντας χρώμα της δικής σας επιλογής.

Επόμενο μάθημα / άσκηση  
Επικοινωνήστε μαζί μας για εξατομικευμένη βοήθεια. Θα λάβετε απάντηση εντός 24 ωρών.

0 Ερωτήματα