1. Απάντηση Βήμα-Βήμα

Ερώτηση: Ανοίξτε το αρχείο «SmoothToggle» που βρίσκεται στο φάκελο ασκήσεων του μαθήματος.

Απάντηση: Κάντε κλικ στην καρτέλα File και επιλέξτε την εντολή Open. Μεταβείτε στο φάκελο των ασκήσεων από τη συντόμευση στην επιφάνεια εργασίας. Εντοπίστε το φάκελο ασκήσεων του μαθήματος. Ανοίξτε το αρχείο με όνομα «SmoothToggle».

Επόμενο μάθημα / άσκηση  
Επικοινωνήστε μαζί μας για εξατομικευμένη βοήθεια. Θα λάβετε απάντηση εντός 24 ωρών.

0 Ερωτήματα