4. ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Ερώτηση: Εφαρμόστε την εντολή Ts Smooth Toggle πληκτρολογώντας στη γραμμή εντολών, για να αλλάξετε τον τρόπο που εμφανίζονται τα 2 μοντέλα της Άσκησης 2.

Επόμενο μάθημα / άσκηση  
Επικοινωνήστε μαζί μας για εξατομικευμένη βοήθεια. Θα λάβετε απάντηση εντός 24 ωρών.

0 Ερωτήματα