4. ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Ερώτηση: Πειραματιστείτε με τα σημεία πάνω από τα υπόλοιπα δύο σχήματα του αρχείου, χρησιμοποιώντας την εντολή Append Face, ώστε να δείτε τα διαφοροποίηση των αποτελεσμάτων σύμφωνα με τα σημεία που ενώνετε.

Επόμενο μάθημα / άσκηση  
Επικοινωνήστε μαζί μας για εξατομικευμένη βοήθεια. Θα λάβετε απάντηση εντός 24 ωρών.

0 Ερωτήματα