3. ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Ερώτηση: Εφαρμόστε την εντολή Ts Smooth Toggle χρησιμοποιώντας το εικονίδιο στην εργαλειοθήκη, για να αλλάξετε τον τρόπο που εμφανίζονται τα 2 μοντέλα της Άσκησης 1.

Επικοινωνήστε μαζί μας για εξατομικευμένη βοήθεια. Θα λάβετε απάντηση εντός 24 ωρών.

0 Ερωτήματα