4. Απάντηση Βήμα-Βήμα

Ερώτηση: Πειραματιστείτε με τα σημεία πάνω από τα υπόλοιπα δύο σχήματα του αρχείου, χρησιμοποιώντας την εντολή Append Face, ώστε να δείτε τα διαφοροποίηση των αποτελεσμάτων σύμφωνα με τα σημεία που ενώνετε.

Απάντηση: Αναπτύξτε τα εργαλεία της κατηγορίας Modify. Κάντε κλικ στο εικονίδιο με όνομα Append Face. Μεταφερθείτε στα σημεία πάνω από το δεύτερο και τρίτο αντικείμενο και δημιουργήστε πολύγωνα της αρεσκείας σας, ώστε να δείτε το αποτέλεσμα.

Επικοινωνήστε μαζί μας για εξατομικευμένη βοήθεια. Θα λάβετε απάντηση εντός 24 ωρών.

0 Ερωτήματα