3. Απάντηση Βήμα-Βήμα


Ερώτηση:
Σχεδιάστε ένα τετραγωνικό πολύγωνο, με την εντολή Append Face.

Απάντηση: Αναπτύξτε τα εργαλεία της κατηγορίας Modify. Κάντε κλικ στο εικονίδιο με όνομα Append Face. Μεταφερθείτε στα σημεία πάνω από το πρώτο αντικείμενο και ενώστε τα με τέτοιο τρόπο ώστε να δημιουργήσετε ένα τετραγωνικό πολύγωνο.

Επόμενο μάθημα / άσκηση  
Επικοινωνήστε μαζί μας για εξατομικευμένη βοήθεια. Θα λάβετε απάντηση εντός 24 ωρών.

0 Ερωτήματα