3. Απάντηση Βήμα-Βήμα

Ερώτηση: Εφαρμόστε την εντολή Ts Smooth Toggle χρησιμοποιώντας το εικονίδιο στην εργαλειοθήκη, για να αλλάξετε τον τρόπο που εμφανίζονται τα 2 μοντέλα της Άσκησης 1.

Απάντηση: Επιλέξτε το πρώτο αντικείμενο της Άσκησης 1. Αναπτύξτε τα εργαλεία της κατηγορίας Modify. Κάντε κλικ στο εικονίδιο με όνομα Smooth Toggle. Επαναλάβετε και για το 2ο μοντέλο της Άσκησης 1.

Επόμενο μάθημα / άσκηση  
Επικοινωνήστε μαζί μας για εξατομικευμένη βοήθεια. Θα λάβετε απάντηση εντός 24 ωρών.

0 Ερωτήματα