2. Απάντηση Βήμα-Βήμα

Ερώτηση: Εμφανίστε μόνο τη βασική εργαλειοθήκη του T-Splines.

Απάντηση: Πληκτρολογήστε Toolbar στη γραμμή εντολών και πατήστε Enter. Επιλέξτε στην κατηγορία Files> TSplines. Απενεργοποιήστε όλες τις εργαλειοθήκες που βρίσκονται στη λίστα, εκτός από την εργαλειοθήκη T-Splines.

Επόμενο μάθημα / άσκηση  
Επικοινωνήστε μαζί μας για εξατομικευμένη βοήθεια. Θα λάβετε απάντηση εντός 24 ωρών.

0 Ερωτήματα