5. ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Ερώτηση: Υποδείξτε τα εικονίδια της αποθήκευσης, της φόρτωσης εικόνας, του καθαρισμού και της δημιουργίας περιοχής rendering στο ανοιχτό παράθυρο του V-Ray Frame Buffer.


Επικοινωνήστε μαζί μας για εξατομικευμένη βοήθεια. Θα λάβετε απάντηση εντός 24 ωρών.

0 Ερωτήματα