7. Απάντηση Βήμα-Βήμα & με Video

Ερώτηση: Ορίστε τις εικόνες σε Set A και Set B αντίστοιχα.

Απάντηση: Επιλέξτε την πρώτη εικόνα και ενεργοποιήστε το εικονίδιο της εντολής Set A. Στη συνέχεια επιλέξτε τη δεύτερη μικρογραφία και ενεργοποιήστε το εικονίδιο της εντολής Set B.

Video Απάντηση: Δείτε την παρακάτω video απάντηση για την ερώτηση.

Επικοινωνήστε μαζί μας για εξατομικευμένη βοήθεια. Θα λάβετε απάντηση εντός 24 ωρών.

0 Ερωτήματα