1. ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Ερώτηση: Ανοίξτε το Inventor χρησιμοποιώντας τη συντόμευση που υπάρχει στην επιφάνεια εργασίας, εάν δεν υπάρχει, να χρησιμοποιήσετε την εναλλακτική επιλογή που έχετε.

Επικοινωνήστε μαζί μας για εξατομικευμένη βοήθεια. Θα λάβετε απάντηση εντός 24 ωρών.

0 Ερωτήματα