3. ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Ερώτηση: Κάντε αλλαγή στο περιβάλλον  του Inventor, ανοίγοντας και τους 4 τύπους αρχείων για να εξοικειωθείτε.

Επόμενο μάθημα / άσκηση  
Question Box: Απαντήσεις στα ερωτήματά σας.

0 Ερωτήματα