3. Απάντηση Βήμα-Βήμα & με Video

Ερώτηση: Δημιουργήστε ένα νέο Project με ένα όνομα της επιλογής σας, δώστε του χώρο αποθήκευσης τον προεπιλεγμένο και προσθέστε βιβλιοθήκες εφόσον υπάρχουν.

Απάντηση: Από την κορδέλα εργασιών (Ribbon) επιλέγουμε Projects και από το μενού που θα μας εμφανιστεί θα επιλέξουμε New για να δημιουργήσουμε ένα νέο Project. Στο όνομα που θα μας ζητηθεί θα εισάγουμε ένα της επιλογής μας και θα πατήσουμε Next. Έπειτα από το Menu Select Libraries επιλέγουμε τις βιβλιοθήκες, εφόσον υπάρχουν και τις τοποθετούμε στο έργο μας. Τέλος επιλέγουμε Finish και έχουμε ολοκληρώσει τη δημιουργία.

Video Απάντηση: Δείτε την παρακάτω video απάντηση για την ερώτηση.

Επόμενο μάθημα / άσκηση  
Question Box: Απαντήσεις στα ερωτήματά σας.

0 Ερωτήματα